EUSKALNET

SOMOS NATURALEZA

THIS IS OUR INTRODUCTION:

The nature gives us life and we are ruining it. In «SOMOS NATURALEZA» you can visit unique landscapes, feel new experiences and find the best ECO FRIENDLY trips, excursions, routes and expeditions across the Basque Country.

We are a Basque association that cares about our enviroment, air quality and biodiversity that changed in the last few years, and we are here to stop that and to keep our landscapes in the best possible condition. Are you willing to help us?

TALAIA-BIDEA (geo-his)

Talaia bidea – Hondarribia

HONDARRIBIAREN SORRERA

CREACION DE HONDARRIBI

Hondarribia lurmutur txiki baten gainean eraiki zen 1180 urtean, lehenengo Nafarroko erresuma zen eta liskar bat eta gero heriotza ez ekartzeko Guipuzkoako kosta indartu zen. Bere defentsarako oso kokapen estrategikoa zuen eta gazteluan sartzeko plaza konkistatu behar zuten. Antzinako heroikoen aztarnak mantentzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoan ondo kontserbatutako gotorleku bakarra da.

Hondarribia se construyo encima de un cabo, en el año 1180, primero pertenecía a Navarra y después de una guerra para no traer la muerte a la ciudad reforzaron la costa. Tenían una localización estratégica para su defensa y para poder entrar al castillo primero tendrían que conquistar la plaza. Aun mantiene las huellas de los heroicos. Es la única fortaleza conservada por el País Vasco.

ZERGATIK SORTU ZEN? PORQUE SE CREO?

BIDEA – CAMINO

Baleontzia zaintzeko talaia zaharrak zeharkatzen ditu, hartatik Talaia izena etortzen da. Talaia bidean ikusi ahal ditzakezu naturaren koloreak mendien berdeak, itsaso eta zeruaren urdinak eta harrien txuriak. Jaizkibelek izandako forma eta Kantauri itsasoaren ondoan dagoenez leku harrigarri bat da eta Talaia bidea horregatik Santiagoren bidearen parte hartzen du.

Talaia bideak 15km luzeera ditu eta Donibanetik Hondarribira joaten da.

Para cuidar el ballenero recorría las antiguas atalayas, de ahí viene el nombre Talaia. En «Talaia-Bidea» se pueden ver los colores de la naturaleza, los verdes del monte, los azules del mar y del cielo y el blanco de las piedras. Por la forma de Jaizkíbel y porque esta al lado del Mar Cantábrico es un lugar impresionante, por eso Talaia-Bidea forma parte del Camino de Santiago.

Talaia-Bidea tiene 15km de recorrido y va desde Donibane hasta Hondarribi.

BALEEN ARRANTZA:

Ondo kontserbatuak dauden itsasoak bale mota desberdin eta kantitate handiagoa dute beste itsasoekin konparatuta. Baita ere baleak ikusteko turismoa handia da eta ekonomia handiagotzen du. Herrialde asko hau egiten dute haien diru-sartzea handitzeko. Aspaldi ez dira Talaia-bidean baleak arrantzen baino lehengo euskal marinelak bai ehiztatzen zituzten.

Baleen arrantzan emakumeak historian garrantzi handia izan dute, adibidez Galizian 12 emakume historia egin zuten. Emakume hauek tratu desberdin bat zuten bakarrik emakumeak zirelako, baino emakume honei bertuteak erantsten zituzten gizonak baino lan hobeagoa egiten zutelako.

En los mares bien conservados hay diferentes tipos y cantidades mas grandes de ballenas comparado con otros mares. También el turismo para ver ballenas es grande y agranda la economía. Muchos países hacían esto para una mayor entrada del dinero al país. Hace tiempo que no se pescan ballenas en Talaia-Bidea pero los antiguos marineros Vascos si que las pescaban.

En la historia de la pesca de ballenas las mujeres tienen una importancia muy grande, por ejemplo en Galícia 12 mujeres hicieron historia. Estas mujeres tenían un trato diferente por el simple hecho de ser mujer, pero a estas mujeres les unían con virtudes por que trabajaban mejor que los hombres.

NOLAKOA DA:

Talaia bidea 15km-ko bide ederra da, santiago bidean parte hartzen du Iparraldeko bidean. Hareharri asko daude eta forma desberdinekin, bide guztiaren zehar kartelak daude lekuen izenekin eta non dagoen leku hori adierazten. Zuhaitzetan gorri eta txuri kolorezko markak daude, hori GR dela esaten du hau da: «GRAN RUTA» leku ederra da eta asko gomendatzen dugu.

Talaia-Bidea es un camino de 15km precioso, el Camino de Santiago toma parte en el camino del Norte. Hay mucha arenisca con formas diferentes, durante todo el camino hay carteles con los nombres de los sitios y también dicen donde están. En los arboles hay marcas rojas y blancas, eso significa que el camino es GR esto es Gran Ruta. Es un camino muy bonito y lo recomendamos.

SANTIAGO-BIDEA (geo-his)

Santiago bidea Santiago apostoluaren esker sortu zen. Santiago bere anaiarekin arrantzan ari zen eta Jesus topatuz Apostolua bihurtu zen. Santiagok kristautasuna Europa guztitik hedatu zuen. Santiagoren heriotza eta 800 urte ondoren haren hilobia aurkitu zen, K.O. 820 urtean aurkitu zen eta denborarekin Santiagoren Katedrala bihurtuz.

-El camino de santiago fue creado gracias al apóstol Santiago. Santiago estaba pescando con su hermano y gracias a que se encontró a Jesús se hizo Apóstol. Santiago espandió el Cristianismo por todo Europa y 800 años después de la muerte de Santiago se encontró su tumba, 820 años Después de cristo se encontró  y con el tiempo se creo la catedral de Santiago.

Europatik etortzen ziren erromesak Sant Bernat de Comangesetik ateratzen ziren, gero Garonako ibaiaren paraleloan pasatzen ziren, ruta hau Araneko Ibarra pasatzen du eta lokalitate hauetatik: Les Bossóts eta Vielha. Ondoren Pirinioak zearkatuz Vielhako portutik, Barrabeseko ibarratik aurreratuz, ondoren Alta Ribagorçan kokatutak, Vilallerreraino.

Los peregrinos que vienen de Europa salían de Sant Bernat de Comangesa, despues pasaban por el paralelo del río Garona, esta ruta pasaba por el Valle de la Vega y estas localidades: Les Bossóts y Vielha, después pasando por los Pirineos y el puerto de Vielha, adelantándose por el valle de Barrabes, después posicionados en Alta Ribagorça hasta Vilallerra

ERDI AROA:

Erdi Aroan Santiagoko bidea garrantzi handia jaso zuen peregrinazioarengatik, arte, kultura eta komunikazioa, eta elkartruke bide gisa delako. Urtero milaka pertsona mugitzen ziren Europako leku guztietatik.

En la Edad media el Camino de Santiago gano importancia por la peregrinación, el arte, cultura, comunicación y porque era un camino de intercambio. Cada año miles de personas se movían desde todo Europa.

GAUR EGUN:

Gaur egun oraindik haren garrantzia mantentzen du. Espania zeharkatzen da «Santiago de Compostela» iristeko, zehatz mehatz Santiagoko katedralan.

Santiagoko Bidea: Santiagoko bidean Espaina zeharkatu behar da eta lekuari dagokionez bide desberdinak daude, hemen bide guztiak:

Hoy por hoy mantiene su importancia. Cruza España hasta llegar a Santiago de Compostéla, precisamente a la Catedral de Santiago

Camino de Santiago: En el Camino de Santiago se cruza todo España y dependiendo del lugar hay caminos diferentes, aquí todos los caminos:

– Bide Frantsesa: 930km luzeera ditu eta Pirineotatik Santiagora joaten da.
– Iparraldeko bidea: 825km luzeera ditu eta Irunetik Santiagora joaten da.
– Bide Ingelesa: 119km luzeera ditu eta Ferroletik Santiagora joaten da.
– Bide zaharra: 325km luzeera ditu eta Oviedotik Santiagora joaten da.
– Zilarreko bidea: 1400km luzeera ditu eta Sevillatik Santiagora joaten da.
– Fixterra eta Muxiako bidea: 90km luzeera ditu eta Fixterratik edo Muxiatik Santiagora joaten da.
– Kostaldeko Portugaleko bidea: 304km luzeera ditu eta Portotik Santiagora joaten da.
– Portugaleko erdiko bidea: 620km luzeera ditu eta Lisboatik Santiagora joaten da.

-Camino Francés: Tiene 930km de distancia y va desde los Pirineos hasta Santiago.

– Camino del norte: Tiene 825km de distancia y va desde Irún hasta Santiago.

– Camino ingles: Tiene 119km de distancia y va desde Ferrol hasta Santiago.

– Camino Primitivo: Tiene 325km de distancia y va desde Oviédo hasta Santiago.

– Camino de la Plata: Tiene 1400km de distancia y va desde Sevilla hasta Santiago.

– Camino de Fixter y Muxia: Tiene 90km de distancia y va desde Fixterra o Muxia hasta Santiago.

– Camino Portugués de la costa: Tiene 304km de distancia y va desde Porto hasta Santiago.

– Camino Portugués del centro: Tiene 620km de distancia y va desde Lisbóa hasta Santiago.

Jendeen talde edo multzo hauek peregrinatzen zuten, hau da pertsonen taldeak leku sakratu batera bideratzen direnean. Peregrinazioa katolikoaren historioa da, kultura eta paisaien edertasunak markatutak zituzten. Erromesek bidai hau taldeetan egiten zituzten bidaiaren arriskuak aldetzeko, aspaldiko erromesek jantzi mota desberdinak zituzten.

Los grupos de gente peregrinaban, los grupos de personas iban a un lugar sagrado. La peregrinación es historia para los católicos, marcaban la belleza de la cultura y paisajes. Los peregrinos hacían este viaje en grupos para aullentar los peligros, los peregrinos antiguos se vestían de una forma diferente.

Erromesek eskuetan bastoi bat zuten ibilbidea errexagoa egiteko eta haien bastoiaren goi aldean kalabaza zuten poltsa baten barruan. Haien gauza garrantzitsuak gordetzeko zorro bat zuten. Gorputzean kapa bat, txapela eta Vienako oskola zuten.

Los peregrinos llevaban un bastón en las manos para hacer su camino mas fácil y en la parte superior de su bastón tenían una bolsa con calabaza. Para guardar sus cosas importantes tenían un zorro. En su cuerpo tenían una capa, una capucha y una concha de Viéna.

TRADIZIOAK

Erromesek Santiagora iristean «Dos Farrapos» gurutzean arropa erretzen zuten suaren purifikazioa adieratziz, arropa hau normalean zaharra edo zikina zen. Baita ere Santiagon «el Portico de la Gloria» zegoen, adierazten du nola kristautasuna, mamuak, heroiak eta piztiak zapaldu zituen. El portico de la Gloria Mateo buruz eta 1168 urtean eraiki zen. Eraikin hau Barroko eta romantiko garaiakoa da.

Los peregrinos al llegar a Santiago en la cruz de Dos Farrapos quemaban ropa para demostrar la purificación del fuego, normalmente esta ropa era vieja o estaba sucia. También en Santiago estaba el Portico de la Gloria, que enseñaba como el Cristianismo piso a los monstruos, héroes y fieras. El Portico de la Gloria es sobre Mateo y se construyo en el año 1168. Esta construcción es de la época del Barroco y Romanticismo.

KIROLA TALAIA BIDEAN:

Talaia-bidea ematen gaitu naturako edertasuna uretako deformazioen esker. Jaizkibel ez da mendi oso malkartsua eta kirola egiteko leku egokia da. Kirol mota desberdinak egin ahal dira Ibiltzeko kiroletik edo gurpilen gaineko kirolak.

«Talaia-Bidea» nos entrega la belleza de la naturaleza con deformaciones hechas por el agua. Jaizkíbel no es un monte muy abrupto y es ideal para hacer deporte. Se pueden practicar tipos diferentes de deporte, se pueden hacer deportes a pie o sobre ruedas.

LEHIAKETAK

Jaizkibelen nagusi den lehiaketa Jaizkibeleko golf lehiaketa 202 da.

Real Golf club de San Sebastian-ean egiten da eta Euskadin arrakasta duen golf club bat da. 18 zelai desberdinak daude eta 22/06/12ean Federazio Euskalduna ospatzen du eta 22/06/13an bukatzen da.

Lehiaketa honetan emakumeak eta gizonak parte hartu ahal dute eta kategoria desberdinak daude eta adinarekin banatzen dira eta garaipena lortzen sailatzen dute denen artean bakoitzak bere trebetasunak adieraziz.

La competición principal de Jaizkíbel es la competición de golf 202.

el Real Golf club de San Sebastián es el club de golf famoso en Euskadi. Cuenta con 18 campos diferentes y la Federación Vasca la celebra de 12/06/22 hasta el 13/06/22.

En esta competición las mujeres y hombres pueden participar y hay categorías diferentes dependiendo de la edad e intentan ganar mostrando sus habilidades.

KIROL DESBERDINAK

Golf aparte kirol desberdin asko egin ahal dira Jaizkibelen eta honetako kirol asko jendeak praktikatzen ditu.

Txirrindularitza aukera guztien nagusia da, «mountain bike» batekin ez du inporta zein den mendiaren gainazala eta kirol hau praktikatu ahal da. Leku desberdin asko daude hau egiteko adibidez errepidetik, baita ere mendiko bideetan txirrindarekin joan ahal da.

«Running» beste opzio oso ona da Jaizkibel mendian kirola egiteko, bakarrik kontuan hartu behar da sustraiak daudela eta arriskua dagoela erortzeko.

Aparte del golf se pueden hacer muchos deportes diferentes y estos deportes son muy practicados por la gente.

La bicicleta es la opción principal entre todas las opciones, con una «mountain bike» no importa cual es la superficie del monte para practicar este deporte. Hay muchos sitios diferentes para hacer este deporte por ejemplo por la carretera o por los caminos del monte se puede ir en bicicleta.

El «running» es otra opción muy buena para hacer deporte en Jaizkíbel, solo hay que tomar en cuanta que hay raíces y es peligroso.

FISIKA ETA KIMIKAKO UR PROBAK.

Talaia-bidea Jaizkibel mendiaren kostaldean dago eta ibai eta Kantauri itsasoa ikusten da, 2 ur mota nagusi daude: Ur geza eta Ur gazia.

Ur geza ibaietan aurkitu ahal da, aldez Itsasoak ur gaziz beteta dago. Ibai eta itxaso baten artean ur gazi-geza, bi uren konbinazioa da.

UR GAZIA: Ur gazia gatz mineralen konzentrazio handiak duten ura da. Ozeanoetan eta itsasoetan aurkitu ahal da. Ur gazia dela esaten da +35g gatz/litro dituela. Datu bitxia: Ur gazia gauzak sendatzeko balio du adibidez azalen minak. Ur gazia metal konzentrazio handiagoa du, uraren propietateak aldatuz.

UR GEZA: Ur geza gatz mineralen konzentrazio txikia duen ura da. Ibaietan eta lurrako gainazalean aurkitzen den ura da. -35g gatz/litro ditu. Datu bitxia: Ur geza gure bizitzarako ur garrantzitsuena da, edaten dugun ura geza da eta tratamendu bat du.

«Talaia-Bidea» esta en la costa del monte y se ven ríos y el mar Cantábrico, hay 2 tipos de agua: Agua dulce y agua salada. El agua dulce se encuentra en los ríos, en parte llena de agua salada. Entre un río y un mar, el agua dulce y salada es una combinación de dos aguas.

AGUA SALADA: El agua salada es un agua con grandes concentraciones de sales minerales. Se pueden encontrar en océanos y mares. Se dice que es agua salada con +35g de sal/litro. Un dato curioso: el agua salada sirve para curar cosas, como el dolor de las pieles. El agua salada es un metal más concentrado, variando sus propiedades.

AGUA DULCE: El agua dulce es un agua con poca concentración de sales minerales. Es el agua que se encuentra en los ríos y en la superficie terrestre. -35 g de sal/litro. Un dato curioso es que el agua dulce es el agua más importante para nuestra vida, el agua que bebemos es dulce y tiene un tratamiento.

HARTUTAKO UR GAZIA (temperatura) Hasierako temperatura – temperatura inicial = 12,9 gradu celsius.

Pisua – Peso ml:

 • 1ml = 1,02
 • 10ml =10,12
 • 50ml = 49,68

Bakoitzako dentsitatea:

 • 1ml = 1,02
 • 10ml = 0,984
 • 50ml = 1,02

PH = 6/7

HARTUTAKO UR GEZA (Temperatua) Hasierako temperatura – temperatura inicial = 11,8 gradu celsius

pisua ml:

 • 1ml = 1,02
 • 10ml = 9,84
 • 50ml = 51,27

Bakoitzako dentsitatea:

 • 1ml =1,02
 • 10ml =1,012
 • 50ml = 0,99

PH = 8

BIOTIKO ETA ABIOTIKO:

Biotikoak diren gauzak bizitza dute adibidez: zuhaitz bat edo animali bizi bat. Aldez Abiotikoak ez dute bizirik, adibidez: Haizea eta makil bat.

Las cosas que son bióticas tienen vida, por ejemplo: Un árbol y un animal vivo. Al contrario los Abióticos no tienen vida, por ejemplo: El aire y un palo.

5 ADIBIDE BIOTIKO: 5 ADIBIDE ABIOTIKO

INTRAESPEZIE / INTERESPEZIE:

Intraespezifiko diren erlazioak espezia bereko diren izakiak duten erlazioak dira, adibidez: Zaldien arteko erlazioak.

Las relaciones intraespecíficas son cuando los seres vivos de una misma especie se relacionan, por ejemplo: Caballos

Interespezifikoak diren erlazioak espezie desberdineko diren izakiak duten erlazioak dira, adibidez: Pertsona eta bitxitoen arteko erlazioak.

Las relaciones que son interespecíficas son cuando seres vivos de una especie diferente se relacionan, por ejemplo: Personas y unos bichos.

Hoy nuestro grupo “SOMOS NATURALEZA” hemos visitado el monte Jaizkibel, pero especialmente el camino de Talaia. Para ello hemos necesitado la ayuda
de Save de world que son una compañía especializada en cuidar el monte, el océano y en general todo el mundo.
Para empezar, ¿qué es el camino de Talaia?
-El camino de Talaia es un camino por toda la costa de Gipuzkoa en el que por ahí también toma parte el camino de Santiago, es un camino precioso y con
vistas al mar y a la naturaleza.
¿Para que fuimos?
-Especialmente fuimos a recoger basura y secundariamente a tomar un agradable paseo. Con Save de world todo iba a ser más fácil. En el camino
encontramos demasiada basura para ser un sitio natural en el que no se debería tirar basura.
Durante el camino encontramos esta lista de basura
-Latas de ahalcol o refresco
-Papel higiénico
-Botellas de ahalcol (de cristal)
-Mascarillas
-Cajas de tabaco metálicas
-Trozos grandes de metal
-Papel de aluminio

Gaur, “NATURA GARA” taldea Jaizkibel mendia bisitatu dugu, baina bereziki Talaiako bidea. Horretarako, Save de Worlden laguntza behar izan dugu, mendia, o
generalean, mundu osoa zaintzen espezializatutako konpainia.
Hasteko, zer da Talaiako bidea?

 • Talaiako bidea Gipuzkoako kosta osoan zehar doan bidea da. Bide horretan ere parte hartzen du Santiagoko bideak, bide ederra da eta itsasoari eta naturari
  Zertarako joan ginen?
  Batez ere zaborra jasotzera joan ginen eta, horrekin batera, ibilaldi atsegina hartzera. Save de Worldekin dena errazagoa izango zen. Bidean zabor gehiegi aurk
  Bidean zabor zerrenda hau aurkituko dugu
  -Ahalkola- edo freskagarri-latak
  -Komuneko papera
  -Ahalkola botilak (kristalezkoak)
  -Maskarak
  -Tabako-kaxa metalikoak
  -Metalezko zati handiak
  -Aluminiozko papera